Koordinátorka prevencie

Koordinátor prevencie a iných sociálno-patologických javov - RNDr. Viera Klobušníková

 

Konzultačné hodiny:

  • utorok: od 12.30 - 14.00 hod., po predchádzajúcej mailovej dohode, e-mail: viera.klobusnikova@gt12.sk
  • streda: 8.00 - 10.00 hod.

 

Na škole pracuje Rovesnícky klub Gt12, členmi ktorého sú študenti nášho gymnázia, ktorí absolvovali Rovesnícky program prevencie užívania drog, organizovaný Neziskovou organizáciou FiliaSúkromným centrom voľného času Filia v Košiciach a Rovesnícky výcvik prevencie šikanovania CPP, Zuzkin park 10, v Košiciach. Pre zobrazenie úplných informácií o činnosti tohto klubu kliknite tu.