Správa o činnosti

Aktuálny Školský vzdelávací program

Školské vzdelávacie programy z minulých školských rokov sú k nahliadnutiu v kancelárii zástupkýň riaditeľky školy.

 

Hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za jednotlivé školské roky si môžete pozrieť nižšie:

 • Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023
 • Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022
 • Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021
 • Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020
 • Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
 • Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018
 • Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016
 • Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015
 • Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014
 • Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013
 • Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012
 • Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011