Združenie rodičov

Predseda výboru: Ing. Katarína Wunschová

 

Zástupcovia tried:

4-ročné štúdium

I.A - Mgr. Eleonóra Babjaková
II.A - Ing. Ľubica Průšová
III.A - Miloš Kapci
IV.A - Jaroslav Ivičiak

 
5-ročné štúdium

I.AB - Mgr. Miriam Hadobás
I.BB - Mgr. Viktória Sudzinová
II.AB - Jana Fabiánová
II.BB - PhDr. Jana Géciová
III.AB - JUDr. Daniela Lamačková, PhD.
III.BB - JUDr. Jana Muslová
IV.AB - Denisa Kassayová
IV.BB - Ing. Katarína Majorošová
V.AB - Doc. Ing. Dana Baricová, PhD.
V.BB - Ing. Jana Jokeľová

 
8-ročné štúdium

I.OA - JUDr. Ivan Husár
II.OA - Daniel Wolczko
III.OA - Ing. Libor Ondráček
IV.OA - Ida Štubendeková
V.OA - Beáta Biedková
VI.OA - Mgr. Zuzana Dopirák
VII.OA - Eva Burašová
VIII.OA - Ing. Jozef Pastirčák
VIII.OB - Ing. Beáta Čundáková