Život na škole

Hovorí sa, že šťastie sa skladá z prchavých momentov, je ľahké ako krídla motýľa, jemné ako hodváb....

 

Každý rok nás naši kolegovia, žiaci a rodičia prekvapia svojou kreativitou a húževnatosťou, s akými sa pustia do príprav našich spoločných akcií. Školský ples, Imatrikulácie, Akadémia, otvorenie i záver školského roka... Rovnako naše nespútané cesty a exkurzie Škótsko, Paríž, Viedeň, Bratislava... Nezabudnime na mnohé súťaže i mimoškolské aktivity. Gymnazisti z GT12 majú naozaj pestrý život. Volejbal, florbal, hokej, hádzaná i iné športy, matematické a jazykové olympiády, poznávanie dejín a hodnôt spoločnosti, dobrovoľnícka práca, darovanie krvi, záchrana živých tvorov...

 

Nie sú to len žiaci, ktorí vedú aktívny a zaujímavý život. Naši učitelia okrem profesijného a vzdelávacieho rozširovania svojho portfólia upevňujú kolegiálne a priateľské vzťahy na mnohých akciách, teambuildingové hry, dobrovoľníctvo, zájazdy, oslavy výročí, či kvízy....

Preto nám dovoľte, aby sme sa o tieto vzácne okamihy s vami podelili.

 

Veríme, že najvyššou métou je dosiahnutie kalokagathie, vychovať nielen múdrych ľudí, ale i dobrých.

 

Ako povedal J.A. Komenský: ,,Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať.“