Zvonenie

 
Ako zvoní?

0. hodina:   07.10 - 07.55
1. hodina:   08.00 - 08.45
2. hodina:   08.55 - 09.40
3. hodina:   10.00 - 10.45
4. hodina:   10.55 - 11.40
5. hodina:   11.50 - 12.35
6. hodina:   12.45 - 13.30
7. hodina:   13.40 - 14.25
8. hodina:   14.30 - 15.15
9. hodina:   15.20 - 16.05
10. hodina: 16.10 - 16.55

 
 
 
Skrátené vyučovanie v čase klasifikačných porád:

0. hodina:   07.10 - 07.55
1. hodina:   08.00 - 08.30
2. hodina:   08.35 - 09.05
3. hodina:   09.10 - 09.40
4. hodina:   09.50 - 10.20
5. hodina:   10.25 - 10.55
6. hodina:   11.00 - 11.30
7. hodina:   11.35 - 12.05
8. hodina:   12.10 - 12.40
9. hodina:   12.45 - 13.15